HATARI พัดลมไอเย็น HT-AC10R1
HATARI พัดลมไอเย็น HT-AC10R1
  • ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส Touch Screen หรือด้วยรีโมทคอนโทรล
  • ระบบออโต้ตัดการทำงาน คูล ( Cool ) อัตโนมัติ เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐาน หรือเมื่อระดับน้ำภายในเครื่องต่ำกว่าที่กำหนด
  • เสริมความปลอดภัย ELCB ตัดกระแสไฟฟ้าทันที เมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว และระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอร์มอล ฟิวส์
not rated ฿2,988.00 หยิบใส่ตะกร้า
HATARI พัดลมไอเย็น HT-AC10R2
HATARI พัดลมไอเย็น HT-AC10R2
  • ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส Touch Screen หรือด้วยรีโมทคอนโทรล
  • ระบบออโต้ตัดการทำงาน คูล ( Cool ) อัตโนมัติ เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐาน หรือเมื่อระดับน้ำภายในเครื่องต่ำกว่าที่กำหนด
  • เสริมความปลอดภัย ELCB ตัดกระแสไฟฟ้าทันที เมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว และระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอร์มอล ฟิวส์
not rated ฿2,488.00 หยิบใส่ตะกร้า
HATARI พัดลมไอเย็น HT-AC33R1
HATARI พัดลมไอเย็น HT-AC33R1
  • ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส Touch Screen หรือด้วยรีโมทคอนโทรล
  • ระบบออโต้ตัดการทำงาน คูล ( Cool ) อัตโนมัติ เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐาน หรือเมื่อระดับน้ำภายในเครื่องต่ำกว่าที่กำหนด
  • เสริมความปลอดภัย ELCB ตัดกระแสไฟฟ้าทันที เมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว และระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอร์มอล ฟิวส์
not rated ฿4,888.00 หยิบใส่ตะกร้า