หม้อเพิ่มไฟ 100A สยามนีออน
หม้อเพิ่มไฟ 100A สยามนีออน

PRODUCT SPECIFICATION

Input               130 v - 220 v ac Output            220 v ac 100 a
not rated ฿17,950.00 หยิบใส่ตะกร้า
หม้อเพิ่มไฟ 20A สยามนีออน
หม้อเพิ่มไฟ 20A สยามนีออน

PRODUCT SPECIFICATION

Input               130 v - 220 v ac Output            220 v ac 20 a
not rated ฿4,250.00 หยิบใส่ตะกร้า
หม้อเพิ่มไฟ 30A สยามนีออน
หม้อเพิ่มไฟ 30A สยามนีออน

PRODUCT SPECIFICATION

Input               130 v - 220 v ac Output            220 v ac 30 a
not rated ฿5,250.00 หยิบใส่ตะกร้า
หม้อเพิ่มไฟ 80A (มีคัคเอาท์) สยามนีออน
หม้อเพิ่มไฟ 80A (มีคัคเอาท์) สยามนีออน

PRODUCT SPECIFICATION

Input               130 v - 220 v ac Output            220 v ac 80 a
not rated ฿12,450.00 หยิบใส่ตะกร้า
หม้อเพิ่มไฟ 80A สยามนีออน
หม้อเพิ่มไฟ 80A สยามนีออน

PRODUCT SPECIFICATION

Input               130 v - 220 v ac Output            220 v ac 80 a
not rated ฿10,590.00 หยิบใส่ตะกร้า