ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อถูกต้องแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินโดย "โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร" โดยทำการโอนเงินตามจำนวนเงินตามที่ระบุในการสั่งซื้อมาที่เลขที่บัญชีธนาคารที่ทางร้านระบุไว้ด้านล่างนี้ พร้อมทั้งทำการแจ้งการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวผ่านช่องทาง "แจ้งการชำระเงิน" 

  • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินที่เกิดขึ้น ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ
  • การโอนเงินคืนลูกค้าด้วยกรณีใดๆ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เก็บหลักฐานโอนเงินไว้เท่านั้น
  • หากไม่มีการโอนเงินภายใน 7 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกออเดอร์ดังกล่าว