1. สั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์

เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ (8.30-17.30)

2. สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง E-MAIL

Email : Sangnimit.sne@gmail.com

3. ขอใบเสนอราคาก่อนสั่งซื้อ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใบเสนอราคา

4. สั่งซื้อสินค้าผ่าน website

www.sangnimit.com/shop